Србије, Удружење ратних добровољаца 1912-1918, Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године, Београд 1998, 139."> Срби у Првом светском рату 1914–1918.